Skriv ut

Internationalisering

undefined


I en global värld är elevutbyten och besök i andra länder ett viktigt inslag
i skolans verksamhet. Mora gymnasium har ett omfattande internationellt
kontaktnät.

Att lära av varandra, utbyta idéer och arbeta över nationsgränserna bidrar
till förståelse och är ett effektivt medel att förhindra att odemokratiska och
intoleranta idéer slår rot. Internationella erfarenheter ger ökad förståelse
och personlig utveckling för den enskilde.

Detta sker genom bl a:
- projekt- och temaarbete med modern informationsteknik
- samverkan med näringslivet vid elev- och lärarutbyten
- internationell ämnesanknuten praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning
- elev- och lärarutbyten
- studieresor

Skolan tar sedan en lång tid emot gästelever förmedlade genom olika
internationella organisationer. Våra gästelever och invandrarelevers
kunskaper och erfarenheter tas tillvara i skolans undervisning.

moragymnasiesarskola.se