Skriv ut

Byggnader inom skolans område


Översiktskarta Mora gymnasium.pdf 

undefined

Huvudbyggnaden med huskropparna
A, B, C, D i förgrunden. I bakgrunden,
bakom den gula byggnaden, åter-
finns skidgymnasiets lokaler.

 

undefined Stora entrén med administrations-
längan till vänster (huskropp F, G)
 
undefined

Paviljongen i förgrunden (huskropp P) samt Yrkesdelens lokaler i bakgrunden (huskropp V och Y).


 

 

undefined Skolans elevmatsal och Restaurang
Bon Appetit i förgrunden (huskropp L). Längst upp till vänster skymtar idrottshallen. 
undefined I timmerstugorna återfinns
skolsköterskor m fl
 

 

moragymnasiesarskola.se