Skriv ut

För ytterligare information gällande
elever över 20 år kontakta:

Studie- och yrkesvägledare
Ulrika Olsson
Tfn: 0250-269 24
E-post:
ulrika.olsson@mora.se
Studie- och yrkesvägledare
Eva-Marie Tysk
Tfn: 0250-269 20
E-post:
evamarie.tysk@mora.se

För information gällande gymnasieelever kontakta:
Rektorsassistent
Maria Grindal Skogs
Tfn: 0250-269 05
E-post:
maria.grindal@mora.se

För kontakt med prövande lärare se kontaktuppgifter på anmälningsblanketten!

Prövningsanmälan lå 16-17 
 


 


 

Prövningar gymnasiet

Elev som erhållit icke godkänt (F) i någon kurs, har rätt att pröva kursen
kostnadsfritt under den tid de är inskrivna i gymnasieskolan.

Saknas betyg i kursen och kursen finns med i den individuella studieplanen
är det kostnadsfritt att göra prövning.

En höjning av ett godkänt betyg är förenat med en kostnad på 500 kr/kurs.
OBS! Höjning kan göras av gymnasieelev först efter avslutad gymnasieutbildning.

Prövning sker på hel kurs och av därtill utsedd ansvarig prövande lärare. Förteckning över prövande lärare finns som bilaga till prövningsanmälan.

Elev som önskar göra prövning anmäler detta på blankett för prövningsanmälan och lämnar denna till studie- och yrkesvägledare. Eleven kontaktar, efter godkännande av anmälan, själv prövande lärare som ger eleven instruktioner inför prövningen.

OBS! Ingår kursen ej i elevens individuella studieplan måste eleven via studie- och yrkesvägledarna ansöka om att få antingen utökat program eller byta ut ett individuellt val mot annan valbar kurs.

Mora gymnasium har fyra prövningstillfällen under ett läsår, november, januari, april och juni. Exakt datum fastställs under föregående vårtermin och anslås på Mora gymnasiums hemsida.

Vissa kurser kan dock behöva prövas under längre tid och då gäller ej de fastställda prövningsdagarna. Det är den prövande läraren som avgör upplägget och tiden för prövningen i sådana fall.

Prövningsanvisningar finns för följande ämnen: Biologi/Naturkunskap, Engelska, Matematik, Spanska, Svenska, Tyska.

För elever över 20 år gäller särskilt förfaringssätt för prövningar och nedanstående prövningstider gäller ej - se information här!

Läsåret 2016-17 gäller följande prövningsdatumdatum:

2016-08-11
Sista anmälningsdag: 2016-06-02
Sista betalningsdag: 2016-08-02

2016-11-10
Sista anmälningsdag: 2016-10-17
Sista betalningsdag: 2016-11-04

2017-01-19
Sista anmälningsdag: 2016-12-21
Sista betalningsdag: 2017-01-09

2017-03-30
Sista anmälningsdag: 2017-03-06
Sista betalningsdag: 2017-03-20

2017-06-19
Sista anmälningsdag: 2017-05-26
Sista betalningsdag: 2017-06-09

  

moragymnasiesarskola.se